Lojistik Nedir?

TDK Türkçe sözlüğüne göre lojistik; Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması şeklinde ifade edilmektedir.

1700’lü yıllarda askeri alanda ortaya çıkan lojistik kavramı küresel ticaret hacminin hızla artmasıyla özellikle 1960’lı yıllardan itibaren askeri literatürün himayesinden çıkarak ülkelerin ekonomilerinin ve sosyal yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir.

Dünyada yaşanan gelişmeler, teknolojik atılımlar ve değişen tüketim alışkanlıkları ile ürünün çıkış noktasından varış noktasına en kısa sürede ve en düşük maliyetle ulaştırılması ihtiyacı lojistik sektörünü küresel ekonominin merkezine konumlandırmaktadır. Ülkelerin dış ticaret hacimlerinin büyümesiyle yurtdışı kargo gönderimi ve uluslararası taşımacılık yapan lojistik firmaları sosyal hayatın düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır

loıjistik-nedir

uluslarası-lojistik

Temel Lojistik Faaliyetleri Nelerdir?

Nakliye: Ticaret faaliyetlerinin temel taşı olan nakliye bir yükün çıkış noktasından varış noktasına ulaştırılma süreci anlamına gelir. İlk dönemlerinde karayolu taşımacılığı olarak ortaya çıkan ulaştırma hizmetleri, transit ticaret ağlarının genişlediği günümüzde yurtiçinin yanında yurtdışı kargo gönderimlerinin de artmasıyla deniz ve hava yoluyla da faaliyet göstermektedir.

Dış Ticaret: Dış ticaret; ürün, hizmet ya da sermayenin uluslararası lojistik firmaları aracılığıyla ülke sınırlarının dışına çıkartılmasıdır. Artan nüfus ve tüketim alışkanlıklarında görülen değişim toplumlar için seri ve sürekli üretimi zaruri kılmaktadır bu ihtiyaçtan doğan dış ticaret faaliyetleri, üretim yapılabilmesi için gerek duyulan hammadde ya da ürünün başka coğrafyalarla kurulan ticaret ilişkileri aracılığıyla karşılanması anlamına gelir.

Stok yönetimi: Stok yönetimi, firmaların arz-talep dengesini sağlayabilmeleri için gerek duydukları planlama ve örgütlenme anlamına gelmektedir.

Depolama: Teslim alınan kargoların yeniden yola çıkıncaya dek belli bir noktada korunması, saklanması işlemine depolama denir.

Sevkiyat planlama: Yük sahibinin taleplerini eksiksiz yerine getirmek ve taşıma faaliyetlerini yük sahibi için mümkün olan en ekonomik şekilde sağlanmasının planlanması sürecidir.

Filo Yönetimi: Yurtiçi ya da Yurtdışı kargo gönderimlerinde kullanılacak vasıtaların sayılarının ve kapasitelerinin belirlenmesi, gerekli bakımlarının ve kontrollerinin lojistik firması tarafından yaptırıldığı süreçler toplamıdır.

lojistik-cesitleri

Lojistik Çeşitleri Nelerdir?

Bugün yaşamımızı olağan akışında devam ettirebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin sağlanması ticaret faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için ulaştırma operasyonlarını planlayan ve gerçekleştiren lojistik firmaları sayesindedir.

Yurtdışı ya da yurtiçi kargo gönderimi yapan uluslararası lojistik firmaları ihtiyaca göre şekillenen farklı operasyonlar gerçekleştirir. Bunlar temel olarak 4 ana başlığa ayrılır.

Üretim (Tedarik) Lojistiği: Üretim için gerek duyulan unsurların ikmalinin sağlandığı lojistik çeşididir.

Dağıtım Lojistiği: Üretimi tamamlanan malların ulaşımın sağlandığı lojistik çeşididir.

Tersine Lojistik: Geri toplatılması gereken ürün ya da malların ulaşımın sağlandığı lojistik çeşididir.

Ürün Ömür Çevrimi Bazlı Lojistik: Kullanım ömrü uzun olan ürünlerin bakımı ya da onarımı için gerek duyulan parçaların taşımının sağlandığı lojistik çeşididir.