Gümrük Beyannamesi Nedir

 

Gümrük beyannamesinin ne olduğunu anlayabilmek için yurtdışı kargo gönderimi faaliyetlerinin iki temel unsuru olan ithalat ve ihracat terimlerini anlamamız gerekmektedir. Bir ülkenin ürettiği bir malı, ürünü ya da hammaddeyi diğer ülkelere satması yani dış satım yapmasına ihracat denir. İthalat ise başka bir ülkeden mal ya da ürün getirme, dış alım olarak adlandırılabilir. Gümrük beyannamesi ise uluslararası lojistik faaliyetlerinde mevzuata göre doldurularak gümrük idaresine sunulan belgeye verilen genel isimdir.

İthalat ya da ihracat gibi ülkeler arası dış ticareti oluşturan operasyonlarda takip edilmesi gereken birtakım adımlar vardır, gümrük beyannamesi düzenlenmesi bu adımlardan en önemlilerinden birisidir. Mevzuat kapmasında hazırlanılarak, gümrük idaresine sunulan gümrük beyannamesi en sade haliyle yapacağınız işlemler hakkında sorumlu makamı bilgilendirmek olarak adlandırılabilir. Gümrük beyannamesi düzenlenmeden malların taşınması, giriş-çıkış noktalarından geçirilmesi mümkün değildir.

Gümrük beyannamesinin muhteviyatı gümrük mevzuatı çerçevesinde belirlenmektedir. Düzenlenen beyanname ithalat ve ihracat için farklı hususlara tabi tutulsa da genel olarak belirtilmesi istenilen bilgiler şunlardır; taşınan yüklerin göndericisi ve alıcısı, taşınma metodu, gerekli izinlerin alınıp alınmadığı, taşınan yüklerin miktarı ve değeri gibi bilgilerin bulundurulması gerekmektedir.