Depo Türleri ve Özellikleri Nelerdir

Depolar, malların dağıtıma çıkarılmadan önce geçici olarak konulduğu, saklandığı stok noktalarıdır.

Depolar, lojistik operasyonlarının etkin yürütülmesine önemli katkılarda bulunurlar bunlardan en önemlisi; belli bir noktadan gelen ürünlerin başka bir noktaya mesela dağıtıcıya ulaştırılmak üzere yeniden yola çıkmaya hazır hale getirildiği, korunduğu noktalar olma fonksiyonlarıdır.

Hava Koşullarından Korunma Derecesine Göre Depolar:

Açık Hava Depoları: Hava ile temas halinde bulunan depolardır. Malların toplandığı alanın üzerini kapatacak herhangi bir yapı bulundurulmaz, burada saklanan mallar doğrudan havayla temas ederler. Diğer depo türlerine kıyasla maliyeti düşük olsa da her ürün için ideal fonksiyona sahip değildirler, bu yüzden genellikle havayla temasında sakınca görülmeyen ürünlerin istiflenmesinde kullanılır.

Kapalı Hava Depoları: Deponun etrafı kapatılarak istiflenen ürünlerin havayla temasının gözetimli izolasyonla önlendiği depo türleridir. Burada korunan stoklar, kontrollü aydınlatma ve ısıtma sistemleri ile dışarıdaki hava koşullarına karşı gözetimde tutulur.

Soğuk Hava Depoları: Sıcaklığın belli bir derecenin altına düşmediği izole depolardır. Bu depolarda genelde hava koşullarına karşı hassas gıdalar saklanır.

Depoları ayrıca depolama faaliyetleri esnasında kullanılan teknolojinin gelişmişlik düzeyine göre sınıflandırmamız da mümkündür.

Yüksek Yoğunluklu Depolar: Bu depolar genellikle kısa süreli depolama ihtiyaçları için kullanılmaktadır bu nedenle ürün trafiğinin en yoğun olduğu hacmi yüksek depo sistemleridir. Sürekli bir giriş-çıkış sirkülasyonu görülmektedir.

Geleneksel Depolar: İnsan gücünün ve 40 tona yakın ağırlığı tek seferde kaldırabilen  forklift araçların en yoğun şekilde kullanıldığı depolardır.

Otomatik Depolar: İnsan gücüne en az ihtiyaç duyulan, bu bağlamda en geniş teknolojilerin kullanıldığı depo türleridir. Bilgisayar otomasyonlu teknolojiler kullanıldığı için diğer depolama sistemlerine göre maliyeti yüksektir.