Askılı Taşıma Nedir

Askılı Taşıma Nedir; özellikle tekstil firmalarına verilen lojistik hizmetlerinde tercih edilen bir taşımacılık metodudur.

Artan arz-talep ile sürekli gelişen bir ivmeyle büyüyen hazır giyim endüstrisi bugün küresel ekonomilerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Hızla küreselleşen dünyada yaşanan değişimlerle birlikte kıyafet üreticileri yalnızca lokal pazarlarda değil aynı zamanda da küresel ortak pazarlarda da rekabet edebilme amacıyla üretim alışkanlıkları geliştirirler.

Ürünlerinin yalnızca şehirler arasında değil aynı zamanda da ülkeler ve kıtalar arasında taşınması, taşınırken üründe kırışıklık gibi noksanlıkların görülmemesi için lojistik firmaları müşterilerine askılı taşımacılık hizmeti sunmaktadır.

Tekstil ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar zarar görmeden, değer kaybetmeden taşınabilmesi için geliştirilen askılı taşıma metodu, karayolu taşımacılığı ve uluslararası karayolu taşımacılığı yöntemleriyle oldukça uyumlu bir metottur. Bu yüzden askılı taşımacılıkta en çok tercih edilen ulaştırma yöntemi sadece karayolları kullanılarak gerçekleştirilen karayolu taşımacılığı yöntemidir.