Antrepo nedir ve Antrepo türleri Nelerdir?

Antrepo, gümrük vergisine tabi olan yüklerin gümrük işlemleri halledilene kadar korunduğu, gümrüğe yakın binalarda bulunan depolardır.

Yurtdışı kargo gönderimi hizmetine ihtiyaç duyan firmalar ihracat ya da ithalat yapabilmek için belli gümrük işlemleri uygulamak zorundadır. Talep edilen işlemler tamamlanana kadar ithalat ya da ihracata konu olan ürünlerin süre sınırı olmaksızın gümrük gözetiminde bekletildiği depolara antrepo denir.

antrepo nedir -

Antrepo Türleri:

Antrepolar; kullanıcı türüne göre gümrük mevzuatına dahil olan yüklerin tutulduğu genel ve özel antrepolar olarak iki temel başlığa ayrılmaktadır.

  1. Genel Antrepo: Gümrük mevzuatına dahil yük sahibi herkes tarafından kullanılabilen antrepolardır. A, B ve F, olmak üzere 3 türe ayrılır.
  2. Özel Antrepo: Sadece antrepo işletmecisine ait eşyalar muhafaza edilebilir. C, D, E olmak üzere 3 türe ayrılır.

A Tipi Antrepo: Genel antrepolardır, kira karşılığında antrepo işletmecisine ait olmayan yükler de saklanabilir. Muhafaza edilen yüklerde herhangi bir eksikle karşılaşılması durumunda gümrük vergileri işletmeci tarafından karşılanır. Stok kaydı tutma sorumluluğu da işletmeciye aittir.

B Tipi Antrepo: Saklanan yükün ve antrepo beyannamesinin düzenlenmesi sorumluluğu antrepo kullanıcısına aittir.

C Tipi Antrepo: Özel antrepo sınıfına girer, kullanıcısı ve işleticisi aynı kişi olmak zorundadır Muhafaza edilen yükleri listelemek zorunludur, bu listede yer alan yükler dışında yük muhafaza edilemez.

D Tipi Antrepo: Tıpkı C tipi antrepo gibi işleticisi ve kullanıcısı aynı kişidir. Gümrükler Genel Müdürülüğü’nden izin almak kaydıyla listede belirtilmeyen eşyalar da muhafaza edilebilir.

E Tipi Antrepo: Stok defteri tutulması zorunlu, işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan özel antrepolardır.

F Tipi Antrepo: Gümrük idareleri tarafından işletilen ve geçici depolama yerlerinin de kullanılabildiği genel kullanıma açık antrepolardır.

Nota Logistic olarak gümrük operasyonlarını sizin yerinize gerçekleştirirken, Avrupa ve Türkiye’de bulunan iklim kontrollü havalandırma sistemine sahip 24 saat izlenebilir kamera sistemli depolarımızda, profesyonel güvenlik personelimizin gözetiminde talep ettiğiniz sürelerde muhafaza ve depolama hizmeti sağlıyoruz.